web@umkt.ac.id 0541-748511

Karina Putri Alamanda, M.Psi., Psikolog